Vad är Generiska Mediciner?

En generisk medicin är en medicin som inte är av något märke, men som liknar ett märke eller referenslistad drog i mån av dosering, administration och prestanda.

Vad är Generiska Mediciner?

Den generiska drogen är bioekvivalent till kända märken, vilket betyder att det inte finns någon betydande skillnad mellan de två medicinerna när det kommer till hur länge det gäller, och hur länge det absorberas och om det finns en skillnad så finns det antingen där medvetet eller så är den inte medicinskt viktig.

En generisk drog kan marknadsföras när patentskyddet upphör eller när ägaren av patentet ger upp sina rättigheter. Den konkurrenskraftiga naturen hos medicinmarknaden gör att så fort den generiska drogen finns tillgänglig, sänks kostnaden av medicinen substantiellt för både det ursprungliga märket och det generiska.

Ett välkänt exempel är den generiska medicinen metformin, som används för att sänka blodsockernivåer i diabetes. Sildenafil är den generiska formen av medicinen vilken också finns tillgänglig under namnet Viagra.